Our Technique

Ultrasound

รักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

ใช้การเคลื่อนไหวของคลื่นเหนือเสียง เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ผลของความร้อน ทำให้เลือดไหลเวียนดี ลดการคั่งของสารอักเสบ ทำให้ลดการอักเสบ ลดบวม การบาดเจ็บหายรวดเร็วขึ้น ลดความตึงตัวของเนื้อเยื่อภายในร่างกายได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ผู้ที่มีอาการอักเสบ คือ ปวด บวมแดงร้อน หรือมีอาการตึงยึดของกล้ามเนื้อ 

Lymphatic Drainage Therapy

การระบายน้ำเหลือง เพื่อให้ระบบน้ำเหลืองมีการไหลเวียนดีขึ้น

ระบบการไหลเวียนน้ำเหลือง เป็นระบบหนึ่งภายในร่างกายที่ทำหน้าที่หลัก 2 อย่างคือ

  1. จำกัดของเสีย หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย โดยขนส่งผ่านทางท่อน้ำเหลืองและออกไปเป็นปัสสาวะ (Cardiovascular system)
  2. ระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดขาว จะอาศัยอยู่ในต่อมน้ำเหลือง เมื่อมีการไหลเวียนน้ำเหลืองที่ดี ทำให้เกิดการส้รางเม็ดเลือดขาวได้ดีและแข็งแรง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immune system)

แต่เมื่อร่างกายมีการไหลเวียนน้ำเหลืองที่ผิดปกติ ซึ่งแสดงออกให้เห็นได้เช่น บวมที่ปลายมือปลายเท้าได้ง่าย เป็นแผลแล้วหายช้า รู้สึกตัวบวม ตึง แน่น ซึ่งการไหลเวียนน้ำเหลืองที่ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ดื่มน้ำน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพร่างกายภายหลังต่างๆ หรือร่างกายได้รับสารพิษเป็นต้น

เทคนิคการรักษาด้วยการกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลือง จะช่วยให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น และถูกทิศทางตามปกติของร่างกาย ซึ่งช่วยให้อาการข้างต้น ดีขึ้นได้ รวมถึงกระตุ้นระบบประสาทผ่อนคลาย (Parasympathetic system) ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย และนอนหลับได้ดี

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ผู้ที่มีการตึง แน่นตามร่างกาย ผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนและหลังการผ่าตัดทุกชนิด เช่น ผ่าตัดเข่า ไหล่ หลัง หรือศัลยกรรมเต้านม เป็นต้น

Lymphatic Drainage Therapy Program click https://pkptclinic.com/lymphatic-drainage-therapy-program/

Visceral Manipulation

การลดความตึงตัวของอวัยวะภายในร่างกาย

อวัยวะภายในที่ตึงตัวหรือทำงานหนักมากกว่าปกติ สามารถส่งผลให้ระบบกระดุกและกล้ามเนื้อมีความรู้สึกผิดปกติได้ ผ่านทางระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ปวดคอ บ่า ซ้าย เวลาทานอาหารไม่ตรงเวลา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ เมื่อกระเพาะอาหารตึงจะไปเบียดกระบังลมซึ่งถูกเลี้ยงด้วย phrenic nerve ซึ่งเส้นประสาทนี้ออกมาจาก คอระดับที่ C3,C4,C5 ทำให้เมื่อกระบังลมโดนเบียดจากกระเพาะ เราจึงรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ บ่าไปด้วย เนื่องจากการรับรู้ความรู้สึกที่คอ บ่า ถูกเลี้ยงจากเส้นประสาทไขสันหลังระดับที่ 4 และ 5 เมื่อกระเพาะมีความผิดปกติ เส้นประสาทจะไวต่อความรู้สึกมากขึ้น ทำให้คู่ของมันคือ บริเวณ คอ บ่า ก็รับรู้ความรู้สึกผิดปกติไปด้วย ทั้งที่คอบ่าเราไม่ได้เป็นอะไร

การขยับอวัยวะภายใน หรือ Visceral Manipulation จึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยลดความตึงตัวของอวัยวะภายใน เป็นเทคนิคที่เบาและสบายขณะรับการรักษา โดยผลการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อร่วมกับการปรับพฤติกรรมการทานอาหารของผู้ป่วย

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีอาการปวดที่ไม่สัมพันธ์กับการทำกิจกรรม หรือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของอาการปวด ตึง ตามร่างกาย 

Anatomy trains

การรักษาตามหลักทางสรีรศาสตร์ของมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัดที่มีหน้าที่ รูปร่างเเละขนาดต่างกัน ซึ่งเเต่ละมัดกลับมีความเชื่อมโยงกันอยู่ เนื่องด้วยจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้กันกับกล้ามเนื้ออีกมัด หรือเเนวกล้ามเนื้อที่มีเเนวการวางตัวที่มีผลต่อกัน เมื่อใดที่กล้ามเนื้อตัวหนึ่งตึง อาจมีผลทำให้กล้ามเนื้อที่วางตัวในเเนวใกล้เคียง หรือมีจุดเกาะกล้ามเนื้ออยู่ใกล้กันตึงตัวได้ ทำให้อาการที่เเสดงออกมาอาจไม่ได้เป็นสาเหตุที่มาจากตำเเน่งนั้น ดังนั้นเวลารักษาหลังจากนักกายภาพบำบัดได้ทำการตรวจร่างกาย จึงอาจไปรักษาโดยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้ออื่น หรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดสำคัญเพื่อช่วยให้กลไกการทำงานของร่างกายดีขึ้น เพื่อลดความปวดของกล้ามเนื้อที่ต้องการ

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

อาการสัมพันธ์กับลักษณะงานที่ทำหรือเกิดหลังจากการทำงาน มีpostureที่ไม่ดี ,อาการที่สอดคล้องกับหลักAnatomy trains เช่นปวดหัวอยู่เป็นประจำ อาการดีขึ้นเพราะไปรักษาน่องที่ตึง เนื่องจากกล้ามเนื้อน่องเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อฐานกะโหลกที่อยู่บริเวณด้านหลังของร่างกายเหมือนกัน ซึ่งอาการปวดหัวเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณฐานกระโหลกตึงตัว เเต่สาเหตุที่เเท้จริงของการตึงตัวของกล้ามเนื้อฐานกะโหลกมาจากกล้ามเนื้อน่อง

Craniosacral therapy (CST)

การเพิ่มการไหลเวียนของน้ำไขสันหลัง

ระบบประสาทส่วนกลาง จะประกอบไปด้วย สมอง และไขสันหลัง โดยมีเยื่อหุ้มและน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ภายในเพื่อป้องกันการกระแทก และลำเลียงสารอาหารมาเลี้ยงสมอง และไขสันหลัง เมื่อมีการรบกวนการทำงาน เช่น ความเครียด,การทำงานหนักของโครงสร้างภายในร่างกาย,การบาดเจ็บของเส้นประสาท เป็นต้น ก็จะทำให้การไหลเวียนของน้ำไขสันหลังลดลง สารอาหารที่มาเลี้ยงไม่เพียงพอ ส่งผลให้เส้นประสาทที่แตกแขนงออกมาจากไขสันหลัง มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง สมองได้รับสารอาหารน้อยลง ทำให้มีอาการปวดศีรษะ ,ไมเกรน, อาการปวดคอหรือหลังเรื้อรัง ,อาการปวดหรือชาลงขาตามเเนวเส้นประสาทเป็นต้น

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีอาการมึนๆ ,หน่วง,ตึง หรือปวดเกิดขึ้นภายในร่างกาย ,อาการปวดศีรษะ ,ไมเกรน, อาการปวดคอหรือหลังเรื้อรัง ,อาการปวดหรือชาลงขาตามเเนวเส้นประสาทเป็นต้น

Myofascial release

การยืดคลายกล้ามเนื้อเเละพังผืด

โดยปกติร่างกายของเราจะมีเนื่อเยื่อบางๆที่คอยห่อหุ้มอวัยวะหรือกล้ามเนื้อ รวมทั้งแยกอวัยวะและกล้ามเนื้อแต่ละชิ้นออกจากกัน เมื่อมีการบาดเจ็บ ,การอักเสบ ,การผ่าตัด ก็จะทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดเกิดการยึดติดได้ ทำให้เกิดการยึดรั้งขณะที่เรามีการเคลื่อนไหว และกระตุ้นให้เกิดอาการปวดได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ตึงกล้ามเนื้อ ,เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สุดช่วง เช่นยกเเขน หรือหันคอได้ไม่สุด

Mind & Body Integration

การคลายสภาวะทางจิตใจ และทางอารมณ์

จิตกับกายมีความเชื่อมโยงกัน การรักษาทางจิตใจจึงมีผลทำให้สามารถรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายได้ และเมื่ออารมณ์ทำให้ร่างกายมีปัญหาเกิดขึ้น การรักษาจึงต้องเเก้จากสภาวะอารมณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางกาย

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีความเครียด ,นอนไม่หลับ,ไม่สบายตัว ,หายใจไม่อิ่ม,เพลีย, ซึมเศร้า, ปวดท้องจากกระเพาะอาหาร

Strain counter strain

เมื่อเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆหรือได้รับการบาดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อถูกยืดยาวออก ก็จะทำให้มีความปวด ความตึงตัวเกิดขึ้นและลดการเคลื่อนไหวของข้อต่อลง Strain counter strainเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อคลายกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อที่ตึง โดยอาศัยการจัดท่าเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาอยู่ในความยาวกล้ามเนื้อที่เหมาะสม ไม่ถูกยืด เนื้อเยื่อจะผ่อนคลาย จะทำให้ลดปวดและลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อลง และสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีตึง ปวด จากกล้ามเนื้อ เช่นอาการที่เกิดจากนอนตกหมอน เป็นต้น

Nerve mobilization

หน้าที่ของเส้นประสาทคือการทำให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานได้ตามที่เราสั่งหรือรับความรู้สึก เปรียบเส้นประสาทของเราเสมือนเชือกเส้นหนึ่ง การเคลื่อนไหวของร่างกายก็เหมือนกับการที่เราดึงปลายด้านหนึ่งของเส้นเชือกออกมา ซึ่งหากมีแรงดึงจากปลายอีกข้างมากกว่าหรือมีอะไรมารบกวนดึงรั้งเชือกเส้นนี้ไว้ ก็จะทำให้เชือกมีแรงตึงเพิ่มขึ้นและเคลื่อนที่ออกมาได้ไม่ราบรื่น เมื่อเราเคลื่อนไหวจึงรู้สึกตึงหรือชา หรือเคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วง การรักษาด้วยเทคนิคนี้จะช่วยลดความตึงตัวของเส้นประสาท ที่อาจเกิดจากตัวเส้นประสาทเอง หรือเกิดจากเส้นประสาทโดนกดทับ อาจทำให้มีอาการอ่อนเเรงของกล้ามเนื้อ การรักษานี้จะทำให้ความตึงตัวของเส้นประสาทลดลง ลดการกดทับเส้นประสาท ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ตึง,ชา,กล้ามเนื้ออ่อนเเรง,เคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วง,การรับรู้ความรู้สึกน้อยลงหรือผิดปกติไป เช่น รู้สึกหนาๆ รู้สึกยิบๆ

McKenzie exercise

คิดค้นโดย Robin McKenzie นักกายภาพบำบัดชาวนิวซีแลนด์ Mckenzie method เป็นการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาอาการปวดหลัง คอ รวมถึงรยางค์ด้วย เช่น ไหล่ เข่า ข้อเท้า เป็นต้น
ตัวอย่างเทคนิคที่นิยมใช้ได้แก่ back extension exercise หรือการแอ่นหลังซ้ำๆ เพื่อช่วยลดอาการปวดหลัง จากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เป็นต้น