Our Technique

Ultrasound

รักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

ใช้การเคลื่อนไหวของคลื่นเหนือเสียง เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ผลของความร้อน ทำให้เลือดไหลเวียนดี ลดการคั่งของสารอักเสบ ทำให้ลดการอักเสบ ลดบวม การบาดเจ็บหายรวดเร็วขึ้น ลดความตึงตัวของเนื้อเยื่อภายในร่างกายได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ผู้ที่มีอาการอักเสบ คือ ปวด บวมแดงร้อน หรือมีอาการตึงยึดของกล้ามเนื้อ 

Lymphatic Drainage Therapy

การระบายน้ำเหลือง เพื่อให้ระบบน้ำเหลืองมีการไหลเวียนดีขึ้น

ระบบการไหลเวียนน้ำเหลือง เป็นระบบหนึ่งภายในร่างกายที่ทำหน้าที่หลัก 2 อย่างคือ

  1. จำกัดของเสีย หรือสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย โดยขนส่งผ่านทางท่อน้ำเหลืองและออกไปเป็นปัสสาวะ (Cardiovascular system)
  2. ระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดขาว จะอาศัยอยู่ในต่อมน้ำเหลือง เมื่อมีการไหลเวียนน้ำเหลืองที่ดี ทำให้เกิดการส้รางเม็ดเลือดขาวได้ดีและแข็งแรง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immune system)

แต่เมื่อร่างกายมีการไหลเวียนน้ำเหลืองที่ผิดปกติ ซึ่งแสดงออกให้เห็นได้เช่น บวมที่ปลายมือปลายเท้าได้ง่าย เป็นแผลแล้วหายช้า รู้สึกตัวบวม ตึง แน่น ซึ่งการไหลเวียนน้ำเหลืองที่ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ดื่มน้ำน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพร่างกายภายหลังต่างๆ หรือร่างกายได้รับสารพิษเป็นต้น

เทคนิคการรักษาด้วยการกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลือง จะช่วยให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น และถูกทิศทางตามปกติของร่างกาย ซึ่งช่วยให้อาการข้างต้น ดีขึ้นได้ รวมถึงกระตุ้นระบบประสาทผ่อนคลาย (Parasympathetic system) ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย และนอนหลับได้ดี

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ผู้ที่มีการตึง แน่นตามร่างกาย ผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนและหลังการผ่าตัดทุกชนิด เช่น ผ่าตัดเข่า ไหล่ หลัง หรือศัลยกรรมเต้านม เป็นต้น

Lymphatic Drainage Therapy Program click https://pkptclinic.com/lymphatic-drainage-therapy-program/

Visceral Manipulation

การลดความตึงตัวของอวัยวะภายในร่างกาย

อวัยวะภายในที่ตึงตัวหรือทำงานหนักมากกว่าปกติ สามารถส่งผลให้ระบบกระดุกและกล้ามเนื้อมีความรู้สึกผิดปกติได้ ผ่านทางระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ปวดคอ บ่า ซ้าย เวลาทานอาหารไม่ตรงเวลา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ เมื่อกระเพาะอาหารตึงจะไปเบียดกระบังลมซึ่งถูกเลี้ยงด้วย phrenic nerve ซึ่งเส้นประสาทนี้ออกมาจาก คอระดับที่ C3,C4,C5 ทำให้เมื่อกระบังลมโดนเบียดจากกระเพาะ เราจึงรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ บ่าไปด้วย เนื่องจากการรับรู้ความรู้สึกที่คอ บ่า ถูกเลี้ยงจากเส้นประสาทไขสันหลังระดับที่ 4 และ 5 เมื่อกระเพาะมีความผิดปกติ เส้นประสาทจะไวต่อความรู้สึกมากขึ้น ทำให้คู่ของมันคือ บริเวณ คอ บ่า ก็รับรู้ความรู้สึกผิดปกติไปด้วย ทั้งที่คอบ่าเราไม่ได้เป็นอะไร

การขยับอวัยวะภายใน หรือ Visceral Manipulation จึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยลดความตึงตัวของอวัยวะภายใน เป็นเทคนิคที่เบาและสบายขณะรับการรักษา โดยผลการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อร่วมกับการปรับพฤติกรรมการทานอาหารของผู้ป่วย

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีอาการปวดที่ไม่สัมพันธ์กับการทำกิจกรรม หรือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของอาการปวด ตึง ตามร่างกาย 

Anatomy trains

การรักษาตามหลักทางสรีรศาสตร์ของมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัดที่มีหน้าที่ รูปร่างเเละขนาดต่างกัน ซึ่งเเต่ละมัดกลับมีความเชื่อมโยงกันอยู่ เนื่องด้วยจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้กันกับกล้ามเนื้ออีกมัด หรือเเนวกล้ามเนื้อที่มีเเนวการวางตัวที่มีผลต่อกัน เมื่อใดที่กล้ามเนื้อตัวหนึ่งตึง อาจมีผลทำให้กล้ามเนื้อที่วางตัวในเเนวใกล้เคียง หรือมีจุดเกาะกล้ามเนื้ออยู่ใกล้กันตึงตัวได้ ทำให้อาการที่เเสดงออกมาอาจไม่ได้เป็นสาเหตุที่มาจากตำเเน่งนั้น ดังนั้นเวลารักษาหลังจากนักกายภาพบำบัดได้ทำการตรวจร่างกาย จึงอาจไปรักษาโดยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้ออื่น หรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดสำคัญเพื่อช่วยให้กลไกการทำงานของร่างกายดีขึ้น เพื่อลดความปวดของกล้ามเนื้อที่ต้องการ

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

อาการสัมพันธ์กับลักษณะงานที่ทำหรือเกิดหลังจากการทำงาน มีpostureที่ไม่ดี ,อาการที่สอดคล้องกับหลักAnatomy trains เช่นปวดหัวอยู่เป็นประจำ อาการดีขึ้นเพราะไปรักษาน่องที่ตึง เนื่องจากกล้ามเนื้อน่องเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อฐานกะโหลกที่อยู่บริเวณด้านหลังของร่างกายเหมือนกัน ซึ่งอาการปวดหัวเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณฐานกระโหลกตึงตัว เเต่สาเหตุที่เเท้จริงของการตึงตัวของกล้ามเนื้อฐานกะโหลกมาจากกล้ามเนื้อน่อง

Craniosacral therapy (CST)

การเพิ่มการไหลเวียนของน้ำไขสันหลัง

ระบบประสาทส่วนกลาง จะประกอบไปด้วย สมอง และไขสันหลัง โดยมีเยื่อหุ้มและน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ภายในเพื่อป้องกันการกระแทก และลำเลียงสารอาหารมาเลี้ยงสมอง และไขสันหลัง เมื่อมีการรบกวนการทำงาน เช่น ความเครียด,การทำงานหนักของโครงสร้างภายในร่างกาย,การบาดเจ็บของเส้นประสาท เป็นต้น ก็จะทำให้การไหลเวียนของน้ำไขสันหลังลดลง สารอาหารที่มาเลี้ยงไม่เพียงพอ ส่งผลให้เส้นประสาทที่แตกแขนงออกมาจากไขสันหลัง มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง สมองได้รับสารอาหารน้อยลง ทำให้มีอาการปวดศีรษะ ,ไมเกรน, อาการปวดคอหรือหลังเรื้อรัง ,อาการปวดหรือชาลงขาตามเเนวเส้นประสาทเป็นต้น

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีอาการมึนๆ ,หน่วง,ตึง หรือปวดเกิดขึ้นภายในร่างกาย ,อาการปวดศีรษะ ,ไมเกรน, อาการปวดคอหรือหลังเรื้อรัง ,อาการปวดหรือชาลงขาตามเเนวเส้นประสาทเป็นต้น

Myofascial release

การยืดคลายกล้ามเนื้อเเละพังผืด

โดยปกติร่างกายของเราจะมีเนื่อเยื่อบางๆที่คอยห่อหุ้มอวัยวะหรือกล้ามเนื้อ รวมทั้งแยกอวัยวะและกล้ามเนื้อแต่ละชิ้นออกจากกัน เมื่อมีการบาดเจ็บ ,การอักเสบ ,การผ่าตัด ก็จะทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดเกิดการยึดติดได้ ทำให้เกิดการยึดรั้งขณะที่เรามีการเคลื่อนไหว และกระตุ้นให้เกิดอาการปวดได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ตึงกล้ามเนื้อ ,เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สุดช่วง เช่นยกเเขน หรือหันคอได้ไม่สุด

Mind & Body Integration

การคลายสภาวะทางจิตใจ และทางอารมณ์

จิตกับกายมีความเชื่อมโยงกัน การรักษาทางจิตใจจึงมีผลทำให้สามารถรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายได้ และเมื่ออารมณ์ทำให้ร่างกายมีปัญหาเกิดขึ้น การรักษาจึงต้องเเก้จากสภาวะอารมณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางกาย

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีความเครียด ,นอนไม่หลับ,ไม่สบายตัว ,หายใจไม่อิ่ม,เพลีย, ซึมเศร้า, ปวดท้องจากกระเพาะอาหาร

Strain counter strain

เมื่อเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆหรือได้รับการบาดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อถูกยืดยาวออก ก็จะทำให้มีความปวด ความตึงตัวเกิดขึ้นและลดการเคลื่อนไหวของข้อต่อลง Strain counter strainเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อคลายกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อที่ตึง โดยอาศัยการจัดท่าเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาอยู่ในความยาวกล้ามเนื้อที่เหมาะสม ไม่ถูกยืด เนื้อเยื่อจะผ่อนคลาย จะทำให้ลดปวดและลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อลง และสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีตึง ปวด จากกล้ามเนื้อ เช่นอาการที่เกิดจากนอนตกหมอน เป็นต้น

Nerve mobilization

หน้าที่ของเส้นประสาทคือการทำให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานได้ตามที่เราสั่งหรือรับความรู้สึก เปรียบเส้นประสาทของเราเสมือนเชือกเส้นหนึ่ง การเคลื่อนไหวของร่างกายก็เหมือนกับการที่เราดึงปลายด้านหนึ่งของเส้นเชือกออกมา ซึ่งหากมีแรงดึงจากปลายอีกข้างมากกว่าหรือมีอะไรมารบกวนดึงรั้งเชือกเส้นนี้ไว้ ก็จะทำให้เชือกมีแรงตึงเพิ่มขึ้นและเคลื่อนที่ออกมาได้ไม่ราบรื่น เมื่อเราเคลื่อนไหวจึงรู้สึกตึงหรือชา หรือเคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วง การรักษาด้วยเทคนิคนี้จะช่วยลดความตึงตัวของเส้นประสาท ที่อาจเกิดจากตัวเส้นประสาทเอง หรือเกิดจากเส้นประสาทโดนกดทับ อาจทำให้มีอาการอ่อนเเรงของกล้ามเนื้อ การรักษานี้จะทำให้ความตึงตัวของเส้นประสาทลดลง ลดการกดทับเส้นประสาท ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ตึง,ชา,กล้ามเนื้ออ่อนเเรง,เคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วง,การรับรู้ความรู้สึกน้อยลงหรือผิดปกติไป เช่น รู้สึกหนาๆ รู้สึกยิบๆ

McKenzie exercise

คิดค้นโดย Robin McKenzie นักกายภาพบำบัดชาวนิวซีแลนด์ Mckenzie method เป็นการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาอาการปวดหลัง คอ รวมถึงรยางค์ด้วย เช่น ไหล่ เข่า ข้อเท้า เป็นต้น
ตัวอย่างเทคนิคที่นิยมใช้ได้แก่ back extension exercise หรือการแอ่นหลังซ้ำๆ เพื่อช่วยลดอาการปวดหลัง จากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เป็นต้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก