Visceral Manipulation

การลดความตึงตัวของอวัยวะภายในร่างกาย

อวัยวะภายในที่ตึงตัวหรือทำงานหนักมากกว่าปกติ สามารถส่งผลให้ระบบกระดุกและกล้ามเนื้อมีความรู้สึกผิดปกติได้ ผ่านทางระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ปวดคอ บ่า ซ้าย เวลาทานอาหารไม่ตรงเวลา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ เมื่อกระเพาะอาหารตึงจะไปเบียดกระบังลมซึ่งถูกเลี้ยงด้วย phrenic nerve ซึ่งเส้นประสาทนี้ออกมาจาก คอระดับที่ C3,C4,C5 ทำให้เมื่อกระบังลมโดนเบียดจากกระเพาะ เราจึงรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ บ่าไปด้วย เนื่องจากการรับรู้ความรู้สึกที่คอ บ่า ถูกเลี้ยงจากเส้นประสาทไขสันหลังระดับที่ 4 และ 5 เมื่อกระเพาะมีความผิดปกติ เส้นประสาทจะไวต่อความรู้สึกมากขึ้น ทำให้คู่ของมันคือ บริเวณ คอ บ่า ก็รับรู้ความรู้สึกผิดปกติไปด้วย ทั้งที่คอบ่าเราไม่ได้เป็นอะไร

การขยับอวัยวะภายใน หรือ Visceral Manipulation จึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยลดความตึงตัวของอวัยวะภายใน เป็นเทคนิคที่เบาและสบายขณะรับการรักษา โดยผลการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อร่วมกับการปรับพฤติกรรมการทานอาหารของผู้ป่วย

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีอาการปวดที่ไม่สัมพันธ์กับการทำกิจกรรม หรือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของอาการปวด ตึง ตามร่างกาย