HOME

The Effort, We Offer
สิ่งที่เราให้คือความตั้งใจ
The Effort, We Offer
สิ่งที่เราให้คือความตั้งใจ
The Effort, We Offer
สิ่งที่เราให้คือความตั้งใจ
PK@Home
บริการกายภาพบำบัดตามบ้านหรือนอกสถานที่
PK@Home
บริการกายภาพบำบัดตามบ้านหรือนอกสถานที่
PK@Home
บริการกายภาพบำบัดตามบ้านหรือนอกสถานที่
previous arrow
next arrow
Slider

คลินิกกายภาพบำบัด พีเค

About us

 

ทีมงานพีเค คลินิกกายภาพบำบัด มีความตั้งใจสร้างคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีความรู้สึกอบอุ่น สบายเหมือนอยู่บ้านของตนเอง และได้รวบรวมนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโดยตรง มุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพการรักษา การบริการที่อบอุ่น จริงใจและให้ความสำคัญกับความสะอาดของสถานที่ เพื่อให้เกิดความสบายกายสบายใจแก่ผู้รับบริการ ดังปณิธานของคลินิก ที่ว่า

สิ่งที่เราให้คือความตั้งใจ (The effort, we offer)

คลินิกกายภาพบำบัด พีเค

About us

 

ทีมงานพีเค คลินิกกายภาพบำบัด มีความตั้งใจสร้างคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีความรู้สึกอบอุ่น สบายเหมือนอยู่บ้านของตนเอง และได้รวบรวมนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโดยตรง มุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพการรักษา การบริการที่อบอุ่น จริงใจและให้ความสำคัญกับความสะอาดของสถานที่ เพื่อให้เกิดความสบายกายสบายใจแก่ผู้รับบริการ ดังปณิธานของคลินิก ที่ว่า

สิ่งที่เราให้คือความตั้งใจ (The effort, we offer)

คลินิกกายภาพบำบัด พีเค

About us

 

ทีมงานพีเค คลินิกกายภาพบำบัด มีความตั้งใจสร้างคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีความรู้สึกอบอุ่น สบายเหมือนอยู่บ้านของตนเอง และได้รวบรวมนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโดยตรง มุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพการรักษา การบริการที่อบอุ่น จริงใจและให้ความสำคัญกับความสะอาดของสถานที่ เพื่อให้เกิดความสบายกายสบายใจแก่ผู้รับบริการ ดังปณิธานของคลินิก ที่ว่า

สิ่งที่เราให้คือความตั้งใจ (The effort, we offer)

Our Service

PK@Head Office (แยกไฟฉาย)

พีเค คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเเยกไฟฉาย

359/2-359/3 ซอยริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ : 028-809-445 และ 084-131-8901

PK@GMM

บริษัท พีเค เทอราปี จำกัด (สำนักงาน สาขา 1)

เลขที่ 50 ชั้น AA(13) อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส อโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ : 02-669-9987 ต่อ 9987