Anatomy trains

Anatomy trains

การรักษาตามหลักทางสรีรศาสตร์ของมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัดที่มีหน้าที่ รูปร่างเเละขนาดต่างกัน ซึ่งเเต่ละมัดกลับมีความเชื่อมโยงกันอยู่ เนื่องด้วยจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้กันกับกล้ามเนื้ออีกมัด หรือเเนวกล้ามเนื้อที่มีเเนวการวางตัวที่มีผลต่อกัน เมื่อใดที่กล้ามเนื้อตัวหนึ่งตึง อาจมีผลทำให้กล้ามเนื้อที่วางตัวในเเนวใกล้เคียง หรือมีจุดเกาะกล้ามเนื้ออยู่ใกล้กันตึงตัวได้ ทำให้อาการที่เเสดงออกมาอาจไม่ได้เป็นสาเหตุที่มาจากตำเเน่งนั้น ดังนั้นเวลารักษาหลังจากนักกายภาพบำบัดได้ทำการตรวจร่างกาย จึงอาจไปรักษาโดยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้ออื่น หรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดสำคัญเพื่อช่วยให้กลไกการทำงานของร่างกายดีขึ้น เพื่อลดความปวดของกล้ามเนื้อที่ต้องการ

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

อาการสัมพันธ์กับลักษณะงานที่ทำหรือเกิดหลังจากการทำงาน มีpostureที่ไม่ดี ,อาการที่สอดคล้องกับหลักAnatomy trains เช่นปวดหัวอยู่เป็นประจำ อาการดีขึ้นเพราะไปรักษาน่องที่ตึง เนื่องจากกล้ามเนื้อน่องเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อฐานกะโหลกที่อยู่บริเวณด้านหลังของร่างกายเหมือนกัน ซึ่งอาการปวดหัวเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณฐานกระโหลกตึงตัว เเต่สาเหตุที่เเท้จริงของการตึงตัวของกล้ามเนื้อฐานกะโหลกมาจากกล้ามเนื้อน่อง