Myofascial release

Myofascial release

การยืดคลายกล้ามเนื้อเเละพังผืด

โดยปกติร่างกายของเราจะมีเนื่อเยื่อบางๆที่คอยห่อหุ้มอวัยวะหรือกล้ามเนื้อ รวมทั้งแยกอวัยวะและกล้ามเนื้อแต่ละชิ้นออกจากกัน เมื่อมีการบาดเจ็บ ,การอักเสบ ,การผ่าตัด ก็จะทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดเกิดการยึดติดได้ ทำให้เกิดการยึดรั้งขณะที่เรามีการเคลื่อนไหว และกระตุ้นให้เกิดอาการปวดได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ตึงกล้ามเนื้อ ,เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สุดช่วง เช่นยกเเขน หรือหันคอได้ไม่สุด