Mental and emotional release

Mind & Body Integration

การคลายสภาวะทางจิตใจ และทางอารมณ์

จิตกับกายมีความเชื่อมโยงกัน การรักษาทางจิตใจจึงมีผลทำให้สามารถรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายได้ และเมื่ออารมณ์ทำให้ร่างกายมีปัญหาเกิดขึ้น การรักษาจึงต้องเเก้จากสภาวะอารมณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางกาย

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

มีความเครียด ,นอนไม่หลับ,ไม่สบายตัว ,หายใจไม่อิ่ม,เพลีย, ซึมเศร้า, ปวดท้องจากกระเพาะอาหาร