Ultrasound

Ultrasound

รักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

ใช้การเคลื่อนไหวของคลื่นเหนือเสียง เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ผลของความร้อน ทำให้เลือดไหลเวียนดี ลดการคั่งของสารอักเสบ ทำให้ลดการอักเสบ ลดบวม การบาดเจ็บหายรวดเร็วขึ้น ลดความตึงตัวของเนื้อเยื่อภายในร่างกายได้

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ผู้ที่มีอาการอักเสบ คือ ปวด บวมแดงร้อน หรือมีอาการตึงยึดของกล้ามเนื้อ