Nerve mobilization

Nerve mobilization

หน้าที่ของเส้นประสาทคือการทำให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานได้ตามที่เราสั่งหรือรับความรู้สึก เปรียบเส้นประสาทของเราเสมือนเชือกเส้นหนึ่ง การเคลื่อนไหวของร่างกายก็เหมือนกับการที่เราดึงปลายด้านหนึ่งของเส้นเชือกออกมา ซึ่งหากมีแรงดึงจากปลายอีกข้างมากกว่าหรือมีอะไรมารบกวนดึงรั้งเชือกเส้นนี้ไว้ ก็จะทำให้เชือกมีแรงตึงเพิ่มขึ้นและเคลื่อนที่ออกมาได้ไม่ราบรื่น เมื่อเราเคลื่อนไหวจึงรู้สึกตึงหรือชา หรือเคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วง การรักษาด้วยเทคนิคนี้จะช่วยลดความตึงตัวของเส้นประสาท ที่อาจเกิดจากตัวเส้นประสาทเอง หรือเกิดจากเส้นประสาทโดนกดทับ อาจทำให้มีอาการอ่อนเเรงของกล้ามเนื้อ การรักษานี้จะทำให้ความตึงตัวของเส้นประสาทลดลง ลดการกดทับเส้นประสาท ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

อาการแสดงที่บ่งชี้ให้ใช้เทคนิค :

ตึง,ชา,กล้ามเนื้ออ่อนเเรง,เคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วง,การรับรู้ความรู้สึกน้อยลงหรือผิดปกติไป เช่น รู้สึกหนาๆ รู้สึกยิบๆ