กภ. รินรดา มาตังคพงศ์

กภ. รินรดา มาตังคพงศ์

Rinrada Matangkaphong
ประวัติการศึกษา
2016 – 2017 Graduate Diploma (Clinical Physical Therapy in Stroke), 3.88 Mahidol University, Nakhon Pathom

2012 – 2015 Bachelor of Physical Therapy, First Class Honors, 3.75 Mae Fah Luang University, Chiangrai

2009 – 2011 Intensive English Program (Math-Science), Potisarnpittayakorn School, Bangkok

2006 – 2008 Mini-English Program (Math-Science), Potisarnpittayakorn School, Bangkok

ประสบการณ์
March 2019 Proactive Physical Therapist, PK Physical Therapy Clinic, Bangkok

September 2017 – March 2018 Part-Time Physical Therapist, Baan Kanlapapruek, Bangkok

8 May – 2 June 2017 Department of Physical Therapy (Neurological Rehabilitation),
College of Medicine, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

25 March – Now Physical Therapist, PK Physical Therapy Clinic, Bangkok

September 2016 – April 2017 Department of Physical Therapy, Mahidol University, Bangkok
Acute Stroke Unit Center, Siriraj Hospital, Bangkok

January – April 2016 Department of Physical Therapy, Vajira Hospital, Bangkok

November – December 2015 Department of Pediatrics Rehabilitation, Thai Red Cross Society, Samut Prakan

June – August 2015 Department of Physical Therapy, Maharaj Nakhonsithammarat Hospital, Nakhonsithammarat

อบรม
31 March 2019 “หลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Office for fun 5 : Nutrition)”
กันยา คลินิกกายภาพบำบัด (เหม่งจ๋าย)

14-16 March 2018 “Balance assessment and training”
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5-7 February 2018 “IFAST for Stroke Management”
การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25-26 November 2017 “Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome”
กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

2 September 2017 “Vojta Therapy ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมันนี”
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

5 August 2017 “โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต”
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7 July 2017 “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วิทยากร
4 January 2019 “นวดนักกีฬา บทบาทหน้าที่นักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา”
The Flex Massage for Sport

25 July 2018 “How to live and learn on campus 2018”
Mae Fah Luang University, Chiangrai