อัญชิสา เพชรประดับสุข

อัญชิสา เพชรประดับสุข

Ancheisar Pechpradabsuk
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มทร. รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ(บริหารการตลาด)

ประสบการณ์

Zuellig Pharma Co., Ltd.