กภ. ปทมวรรณ จุฬาวิทยานุกูล

กภ. ปทมวรรณ จุฬาวิทยานุกูล

Patamawan Chulavittayanukul
ประวัติการศึกษา
2560 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด)

2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(กายภาพบำบัดคลินิกสาขา จัด ดัด ดึง)