เกี่ยวกับเรา

 

พีเค คลินิกกายภาพบำบัด PK Physical Therapy Clinic
พีเค คลินิกกายภาพบำบัด
PK Physical Therapy Clinic

 

ท่าน เคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดขาหรือสะโพกข้างเดียวหรือสองข้าง มีอาการชาตามแขนหรือขา มีอาการปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหว ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญหรือทุกข์ทรมาน  เมื่อทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น เดิน ยืน นั่งนาน โดยไม่ทราบสาเหตุ   เมื่อรับประทานยาแก้ปวด แก้อักเสบ หรือยาคลายกล้ามเนื้อ อาการจะดีขึ้น  แต่เมื่ออาการปวดเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ซ้ำๆ การรับประทานยาก็ไม่ทำให้อาการเหล่านี้หายได้ เพียงแต่บรรเทาอาการเท่านั้น

 


อาการ ปวดเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุจากการทำงานหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม มากหรือนานเกินไป เช่น นั่งยืนหรือหลังคร่อม  นั่งทำคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน   การนอนบนเตียงที่แข็งหรือนุ่มจนเกินไป  การหนุนหมอนสูงเป็นเวลานาน การยกของหนัก  ใน บางรายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหกล้มก้นกระแทก ตกจากที่สูง ซึ่งการบาดเจ็บเหล่านี้บวกกับอายุที่มากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาเจ็บปวดในภาย หลังได้

 

พฤติกรรมการนั่งการยืนที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  เหล่านี้ต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือรักษา   ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อ ต่างๆของร่างกาย เพื่อชดเชยไม่ให้เกิดอาการเจ็บปวด  โดยนำกล้ามเนื้อหรือข้อต่ออื่นๆมาทำงานแทน  เมื่อมีการชดเชยการทำงานเหล่านี้เป็นเวลานาน  ก็ยังผลให้เกิดการบาดเจ็บอื่นๆตามมา  เนื่องจากเป็นการทำงานที่นอกเหนือหรือเกินกว่าหน้าที่ปกติ ที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่นำมาชดเชยเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อเป็นเวลานานจึงทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้น  อันทำให้สมดุลย์ของร่างกายสูญเสียไป  ดังนั้นถึงแม้จะรับประทานยาเพื่อลด อาการต่างๆแล้ว ก็ยังไม่สามารถทำให้อาการเหล่านั้นดีขึ้นหรือหมดไป
ผู้ ที่มีปัญหาเหล่านี้จึงควรได้รับการรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้องและทันท่วงที โดยการลดปวด ปรับสมดุลย์ของโครงสร้างของร่างกาย ฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อหรือเส้นประสาท ที่อ่อนแอหรือตึงตัวจนเกินไป ให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลย์และเหมาะสม จนร่างกายสามารถรักษาและดูแลตนเองได้

 

พี เค คลินิกกายภาพบำบัด จึงถือเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นประสาท (ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดสะโพก ปวดขา ชาตามแขนหรือขา) ซึ่งรวบรวมด้วยนักกายภาพบำบัด ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพในการรักษา การบริการที่อบอุ่น จริงใจและให้ความสำคัญกับความสะอาดของสถานที่บริการ เพื่อให้เกิดความสบายกายสบายใจแก่ท่าน

 

 ทีมงาน พีเคคลินิกกายภาพบำบัด

www.pkptclinic.com