Shoulder hand syndrome

Shoulder hand syndrome

คือ เป็นกลุ่มอาการที่มีอาการเจ็บปวดของมือและไหล่อย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณนั้น ทำให้เกิดการปวดหัวไหล่ อย่างรุนแรง และมีการติดของข้อไหล่ตามมา มีอาการบวมและปวดของมือ ร่วมกับมีความผิดปกติของการหดและขยายตัวของหลอด เลือดบริเวณแขนและมือ ผูปวยมีอาการมือบวม รวมกับปวด หัวไหล่ร้าวลงมาที่มือ

PATHOLOGY

พยาธิสภาพของ Shoulder hand syndrome ยังไม่เป็นที่ทราบ แต่มีหนึ่งทฤษฎีคิดว่าหลังการบาดเจ็บหรือการได้รับอุบัติเหตุนั้นเส้นประสาทบริเวณนั้นจะถูกทำลาย ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติ (Sympathetic nervous System) ถูกกระตุ้นการทำงานมากไป ซึ่งเป็นระบบประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและต่อมเหงื่อ

สาเหตุ

 • มีประวัติได้รับอุบัติเหตุ
 • หลังผ่าตัด
 • ถูกกดทับบริเวณเส้นประสาท
 • ติดเชื้อ
 • มะเร็ง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับคอ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

 

อาการ/อาการแสดง

 • มีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณแขนอย่างรุนแรงมาเป็นระยะเวลานาน
 • ไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่เคยได้รับ และอาการปวดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ไม่สามารถใช้งานแขนส่วนนั้นได้
 • การรับรู็ความรู้สึกปวดผิดปกติไป เช่น เจ็บปวดมากเมื่อสัมผัสเบาๆ (allodynia)
 • มีการเปลี่ยนแปลงของสีผิว (ซีดหรือม่วง)
 • มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (มักเย็นลง) หรือเหงื่อออกมากขึ้น
 • มีการบวม มักเป็นที่ข้อไหล่ ข้อมือ และข้อนิ้วมือ
 • มีมือผิดรูปและข้อต่อบริเวณมือยึดติด ซึ่งมักติดอยู่ในท่่างอมือหรือกึ่งกำมือ (flexion contracture)

 

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • ในกรณีที่มีการแข็งเกร็งนิยมใช้การประคบร้อนเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว
 • ใช้การนวดเพิ่อกรุ้นการไหลเวียนและลดบวม
 • ขยับข้อต่อ(mobilization) เพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่ยึดติด
 • ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อและเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อด้วยการออกกำลังกายบริเวณมือและแขน

 

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการไม่ขยับมือหรือการใส่เฝือก,เครื่องช่วยพยุงมือและแขน เพื่อป้องการยึดติดและอาการปวดที่มากขึ้น

Ref

https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/TH/info/pdf/14/3/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2-(LIMB-PAIN-SYNDROMES)

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/complex-regional-pain-syndrome-reflex-sympathetic-dystrophy/