Lumbar stenosis

Lumbar stenosis

pathology

เป็นภาวะในกลุ่มกระดกูสันหลังเสื่อมพบได้ในกลุ่มผ้ปู่วยสูงอาย ส่วนใหญ่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไป เกิดจากมีการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ทั้งหมอนรองกระดูก ที่มีความสูง ลดลง อาจมีการนูนขึ้นร่วมด้วย, ligamentum flavum ที่หนาตัวขึ้น ,เยื่อหุ้มข้อต่อด้านข้างขยายตัว (hypertrophy) มีosteophyteformationจาก ความไม่มั่นคง สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการตีบแคบลงของช่องเส้นประสาท

 

sign and symptom

  • มีอาการปวดบริเวณหลังอาจร้าวลงสะโพกถึงขา
  • อาการปวดมากขึ้นเมื่อยืนหรือเดิน เป็นเวลานาน
  • อาจมีอาการชาบริเวณขาหรือเท้าร่วมด้วย
  • ในกรณีที่มีความรุนแรงของตัวโรคจะพบอาการอ่อนแรงของขาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างร่วมด้วย