ปวด ชา หลัง ร้าวลงขา

คนไข้ปวดชาหลังและขา2ข้าง ยิ่งเดินยิ่งชา และมีเซเวลาเดินบ่อยๆ
ตรวจร่างกายพบว่ามีการรบกวนเส้นประสาทจากหลัง

สังเกตเห็นคนไข้หลังแอ่นมากร่วมกับแรงดึงจากหน้าท้องมากเช่นกัน
ถามคนไข้เพิ่มเติมเลยทราบว่ามีท้องผูกบ้าง จึงให้การรักษาลดความตึงที่ช่องท้องก่อนอันดับแรก
ด้วยการขยับลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

คนไข้รู้สึกสบายขึ้นอาการชาเบาบางลงในครั้งนั้น
จึงให้คำแนะนำเรื่องการดูและตนเองในเรื่องการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็น ทานน้ำให้เพียงพอ 2ลิตรต่อ1วัน
ทานอาหารมีกากใย ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อลดการแอ่นของกระดูกสันหลัง