กภ.อารีย์ วิทยสุนทร

กภ.อารีย์ วิทยสุนทร

นักกายภาพบำบัด

EXPERTISE

Personal care
Home Care

EDUCATION

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหสวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

EXPERIENCE

TRAINING

ประกาศนีย์บัตร กายภาพบำบัด การจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล