ดูแลตนเองอย่างไร เมื่อปวดคอบ่าจากการใช้เทคโนโลยี

 

การบริหารร่างกายด้วยตนเอง
เพื่อป้องกันอาการปวดคอและบ่าจากการใช้เทค­โนโลยีในชีวิตประจำวัน
โดยนักกายภาพบำบัด จาก พีเค คลินิกกายภาพบำบัด