กภ. พรหมินทร์ พรสุริยาทัต

กภ. พรหมินทร์ พรสุริยาทัต

Phrormmintra Pornsuriyatat
ประวัติการศึกษา
2550 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
2556 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์
2552-2555 นักกายภาพบำบัดห้วงเวลาโรงพยาบาลตากสิน
2555-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดพีเคคลินิกกายภาพบำบัด
อบรม
2555 โครงการ ยุวการยศาสตร์ ประจำปี
วิทยากร

 

2556 เป็นวิทยากรในนามคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในการอบรมหัวข้อ Ergonomic for Office Work ให้กับพนักงาน บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกรุงเทพ จำนวน 17 คอร์ส
2557 เป็นวิทยากรในนามคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในการอบรมหัวข้อ Ergonomic for Office Work ให้กับพนักงาน บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพิษณุโลก
2558 เป็นวิทยากรในนามคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในการอบรมหัวข้อ Manual Material Handling ให้กับพนักงาน บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา สุพรรณบุรี ระนอง พิษณุโลก ขอนแก่น