สัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ม.มหิดล

สัมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดด้วยการจัดดัดดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

คราวนี้พีเค คลินิกกายภาพบำบัดมาพร้อมกับกิจกรรมดีๆ สำหรับรุ่นพี่รุ่นน้องชาวกายภาพบำบัดมาบอกกล่าวกันอีกแล้วคะ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดกิจกรรม

“สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง”keerin

มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิก ระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหัวหน้างานของบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีการเชิญวิทยากรมาร่วมอภิปรายและเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมสัมมานาด้วย

ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบพี่ๆน้อง

สร้างความประทับใจให้ผู้ที่มาร่วมงานและเรายังหวังอย่างยิ่งว่า ความรู้เชิงวิชาการ กายภาพบำบัดจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อๆไปค่ะ

**โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และพี่น้องนักกายภาพบำบัดทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ค่ะ