เรื่องเขา..เอามาเล่าต่อ I EP.6 I กล้ามเนื้อคอตึง ทำให้เวียนหัวได้อย่างไร !?