Carpal tunnel syndrome โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

Carpal tunnel syndrome โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

Pathology

ภาวะที่ช่อง carpal tunnel นั้นตีบแคบลงจึงทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทmedianได้

สาเหตุ

 • มีภาวะบวมบริเวณข้อมือ เกิดได้จาก อุบัติเหตุบริเวณข้อมือ, ,การอักเสบจากเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ,  การตั้งครรภ์ , ภาวะเบาหวาน, โรคไต
 • ganglion cysts หรือ ก้อนถุงน้ำ มักพบบริเวณข้อมือซึ่งไปรบกวนเส้นประสาทได้
 • ในคนที่กระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับได้มากขึ้น เนื่องจากการลำเลียงสารอาหารที่จะลงไปสู่เส้นประสาทส่วนปลายลดลงทำให้เส้นประสาทบริเวณข้อมือทนการกดทับได้น้อยลง
 • การใช้งานที่ข้อมือซ้ำๆหรือการใช้นิ้วหนีบจับอะไรนานๆ(รวมแล้วมากกว่า3ชั่วโมงต่อวัน) เช่น แคชเชียร์, การทำความสะอาดบ้าน (ซักผ้าด้วยมือ, กวาดบ้าน) ,งานช่างไม้ ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อด้านหน้าแขนมีแรงตึงสูงขึ้นส่งผลให้ปลอกเยื้อหุ้มข้อมือด้านหน้าตึงมากขึ้นและกดทับเส้น ิประสาทได้
 • การใช้คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ เป็นเวลานาน
 • ท่านั่ง การนั่งที่ไม่เหมาะสมหรือการนั่งเป็นเวลานานจะส่งเสริมความตึงของเส้นประสาทส่วนกลางส่งผลให้การลำเลียงของสารอาหารไปยังปลายประสาทส่วนปลายลดลงและทำให้เส้นประสาทส่วนปลายทนต่อแรงกดทับได้น้อยลงจึงถูกกดทับได้มากขึ้น
 • เก้าอี้ที่นั่งเตี้ยเกินไปเมื่อเทียบกับความสูงของโต๊ะทำให้ต้องงอข้อมือมากขึ้นเพื่อทำงาน
 • ระยะห่างระหว่างของเมาส์/คีย์บอร์ด/จอคอมพิวเตอร์ ต่อที่นั่ง ไม่เหมาะสม ทำให้บริเวณข้อมือถูกกดทับได้มากขึ้น
 • ergonomic รูปแบบของเมาส์ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • ต้องถือโทรศัพท์ / tablet เป็นเวลานาน ทำให้แรเกร็งของมือและแขนมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อความตึงของปลอกเยื้อหุ้มข้อมือได้

อาการ

รู้สึกชาฝ่ามือบริเวณนิ้วโป้ง, นิ้วชี้, นิ้วกลาง และนิ้วนางครึ่งนิ้ว จะรู้สึกมากขึ้นตอนช่วงแรกของการนอน และเมื่อทำกิจกรรมที่งอหรือเหยียดข้อมือชัดเจน อาการจะดีขึ้นเมื่อไก้สะบัดมือ

https://theclimbingdoctor.com/wp-content/uploads/2016/06/Carpal-Tunnel-Syndrome-Rehabilitation-Program-Climbing-2.jpg

จะรู้สึกเมื่อยแขนและมือเวลาใช้งานเกี่ยวกับมือ และการใช้งานในชีวิตประจำวัน (การจับช้อนซ้อม, การกดสายชำระ, การหยิบจับของชิ้นเล็กๆ)   ในระดับความรุนแรงมากอาจเห็นกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วโป้งลีบเล็กลง

 

Treatment

 

ระยะอักเสบ

ลดการอักเสบ :  

 • ประคบเย็น 10-15 นาที
 • หยุด/หลีกเลี่ยงการใช้งานมือซ้ำๆ
 • ใส่ splints จัดให้ข้อมืออยู่ใน neutral position เพื่อลดแรงดันในข้อมือ

 

ระยะเรื้อรัง  :

 • การใช้ความร้อนใช้ได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่มีอาการชาตลอดเวลา
 • ultrasound เพื่อลดความตึงของปลอกหุ้มข้อมือ
 • การนวดบริเวณข้อมือเพื่อลดแรงตึงของปลอกเยื้อหุ้มข้อมือ