ภาพกิจกรรม ที่ทางทีมProactive มีส่วนร่วมในการเข้าไปทำกายภาพบำบัดให้กับน้องๆนักกีฬาเทควันโด ของค่ายสามเจเทควันโด

ภาพกิจกรรม ที่ทางทีมProactive มีส่วนร่วมในการเข้าไปทำกายภาพบำบัดให้กับน้องๆนักกีฬาเทควันโด ของค่ายสามเจเทควันโด

ภาพกิจกรรม ที่ทางทีมProactive มีส่วนร่วมในการเข้าไปทำกายภาพบำบัดให้กับน้องๆนักกีฬาเทควันโด ของค่ายสามเจเทควันโด เพื่อรักษาและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา นอกจากรักษาและแนะนำการออกกำลังกายแล้ว ยังมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลน้องๆในช่วงที่มีการแข่งขันและหลังแข่งด้วยค่ะ


สนใจรับการอบรมความรู้ด้านการกีฬา ติดต่อ

🔵พีเค โปรแอคทีฟ (กายภาพบำบัดทางกีฬาและการเคลื่อนไหวเฉพาะแบบ) 🏊‍♀️🚴‍♀️🤾🏻‍♂️🥋🏃🏾‍♂️💃
รับบริการที่บ้าน,สนามกีฬา และนอกสถานที่

☎️ 064-4843306 (คุณชุติมา) ,
0898721951 (คุณกฤชชัย)