นักกายภาพบำบัด พีเค คลินิก ได้เข้าอบรม ฝึกปฎิบัติการรักษา ในคนไข้กลุ่มอาการ ปวด ล้า กล้ามเนื้อและร่างกายเรื้อรัง และกลุ่มที่มี กล้ามเนื้อและเส้นประสาทอักเสบเรื้อรัง

นักกายภาพบำบัด พีเค คลินิก ได้เข้าอบรม ฝึกปฎิบัติการรักษา ในคนไข้กลุ่มอาการ ปวด ล้า กล้ามเนื้อและร่างกายเรื้อรัง และกลุ่มที่มี กล้ามเนื้อและเส้นประสาทอักเสบเรื้อรัง

นักกายภาพบำบัด พีเค คลินิก ได้เข้าอบรม ฝึกปฎิบัติการรักษา
ในคนไข้กลุ่มอาการ ปวด ล้า กล้ามเนื้อและร่างกายเรื้อรัง และกลุ่มที่มี กล้ามเนื้อและเส้นประสาทอักเสบเรื้อรัง
LDT Applications to Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia, MS & Chronic Neuroinflammations (LCFS-FM).
จาก Chikly Health Institute: USA
🍀🍀🍀🍀🍀
เมื่อ วันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ขอยกตัวอย่างอาการคนไข้ในกลุ่มอาการ ปวด ล้า กล้ามเนื้อ ร่างกายเรื้องรัง เช่น
1. ปวด ตึง ตามร่างกาย เป็นๆหายๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน
2. การใช้ความคิด หรือการตัดสินใจ ช้าลง หรือคลาดเคลื่อนจากเดิม
3. มีปัญหาในการนอน เป็นต้น
💧💧💧💧💧
เป็นเทคนิคการรักษาด้วยมือที่เบา รวดเร็ว
แต่สามารถช่วยบรรเทาอาการคนไข้ในกลุ่มอาการดังกล่าวข้างต้นได้ดี
โดยอาศัยกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลืองบริเวณอวัยวะภายใน คลายความตึงตัวของเนื้อเยื่อบริเวณศีรษะ
ซึ่งส่งผลให้เกิดการระบายของเสียภายในร่างกายออก
และกระตุ้นระบบประสาทผ่อนคลาย
😌😌😌😌😌
นักกายภาพบำบัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. กภ. นิรมล กมลวัฒน์ (คุณปลา)
2. กภ. ปรียานันท์ วงศ์กระสันต์ (คุณกุหลาบ)
3. กภ. นัทยา มหาศักดิ์สวัสดิ์ (คุณก้อย)
4. กภ. ภัทรดา วัฒนานนท์ประทาน (คุณเจง)
5. กภ. กฤชชัย กัจฉปะรักษ์ (คุณปั๊บ)
6. อาจารย์ กภ. คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์
7. อาจารย์ ผศ.ดร. คีรินท์ เมฆโหรา
8. กภ. พรทิพย์ เมฆโหรา (คุณตุ๊)
9. กภ. ญาดา เพ่งพิศ (คุณปอ)
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะผู้จัดงานและ อาจารย์ทุกท่านอย่างสูง