ทีมนักกายภาพบำบัด PK proactive ได้มีส่วนร่วมเข้าไปทำกายภาพบำบัดให้น้องๆนักกีฬาในงานเเข่งขันว่ายน้ำ Speedo Thailand Age groups Swimming 2019

ทีมนักกายภาพบำบัด PK proactive ได้มีส่วนร่วมเข้าไปทำกายภาพบำบัดให้น้องๆนักกีฬาในงานเเข่งขันว่ายน้ำ Speedo Thailand Age groups Swimming 2019

ทีมนักกายภาพบำบัด PK proactive ได้มีส่วนร่วมเข้าไปทำกายภาพบำบัดให้น้องๆนักกีฬาในงานเเข่งขันว่ายน้ำ Speedo Thailand Age groups Swimming 2019 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562ที่ผ่านมาค่ะ