cervical spondylosis โรคกระดูกคอเสื่อม

pathology

มักสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพต่อโครงสร้างต่างๆของกระดูกสันหลัง โดยเมื่ออายุมากขึ้นปริมาณนํ้าในหมอนรองกระดูกมีปริมาณลดลงทำให้การรองรับแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังลดลงส่งผลให้มีการตีบแคบ และการเสื่อมของกระดูกสันหลังตามมา ซึ่งอาจทำให้มีการรบกวนเส้นประสาทที่ออกมาจากกระดูกสันหลังระดับนั้นๆอีกด้วย โดยความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้นจากการใช้งาน เช่น ผู้ที่นั่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

Ref: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44py1wavfAhUUS48KHTwqD38QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wisegeek.com%2Fwhat-is-cervical-spondylosis.htm&psig=AOvVaw1vWktJhUnExqXjJjdgnJm1&ust=1545293602140560

อาการและอาการแสดง

 • nociceptive pain :มักมีอาการปวดแบบ ปวดแหลม(sharp), ปวดตื้อ(dull-aching), ปวดตุบๆ (throbbing) บริเวณคอ, บ่าและหลังส่วนบน
 • neurophatic pain :มีอาการปวดแบบ แสบร้อน(burning),การรับรู้ความรู้สึกปวดมากกว่าปกติ(hyperalgesia) มีอาการได้ทั้ง บริเวณคอ,บ่า,แขน, ปลายนิ้วมือ
 • มักมีอาการมากขึ้นเมื่อเงยหน้า หรือกิจกรรมที่ต้องนั่งนาน
 • นอนพักหรือเปลี่ยนอิริยาบทอาการดีขึ้น
 • อาจมีอาการเวียนศีรษะ
 • อาจมีกำลังกล้ามเนื้อบริเวณบ่า ข้อศอก และนิ้วมือลดลง
 • พบการแคบลงของช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลัง หรือมีหินปูนพอกตามกระดูกจาก x-ray

ปัจจัยเสี่ยง

 • การยกของหนัก
 • นั่งเป็นเวลานาน
 • การสูบบุหรี่ สารนิโคตินในบุหรี่มีผลกับการไหลเวียนเลือดบริเวณกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดการเสื่อมเร็วขึ้น
 • ผู้ที่เคยมีอาการปวดหลังร้าวลงขาเนื่องจากปัญกากระดูกสันหลังระดับเอว
 • เคยมีอุบัติเหตุบริเวณคอ

การรักษาทางการแพทย์

 • ลดอาการปวด : ยาลดปวด,ลดอักเสบ
 • ในกรณีที่มีระดับความรุนแรงมาก :ผ่าตัด

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • ระยะอักเสบ
  • พักการใช้งาน/หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กระตุ้นอาการปวด
  • ประคบเย็น , ultrasound
  • ติดเทปเพื่อลดอาการปวด
  • ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกบริเวณคอ/สะบักโดยไม่รบกวนอาการปวด
 • ระยะเรื้อรัง
  • คลายกล้ามนเนื้อ
  • ลดแรงตึงตัวของเส้นประสาท
  • ระบายน้ำเหลือง
  • ขยับข้อต่อบริเวณคอ
  • ออกกำลังกล้ามเนื้อที่ช่วงลดแรงกระทำต่อข้อต่อบริเวณคอ
  • ปรับท่าทางให้ถูกต้องเหมาะสม/ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม

ref : http://www.med.cmu.ac.th/dept/ortho/en/images/education/Dr.Torpong/DEGENERATIVE%20DISEASES%20OF%20THE%20CERVICAL%20SPINE.pdf