ประชุมวิชาการ Refining Manual Skill the Connection of Mind and Body

1-4 ก.ค. 2557 วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับการประชุมวิชาการเรื่อง Refining Manual Skill the Connection of Mind and Body ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่บุคคลากรพีเคคลินิกกายภาพบำบัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมนี้ เพื่อเป็นการกระจายความรู้ทางด้านวิชาการและคลินิกสู่เพื่อนๆพี่ๆร่วมวงการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดต่อไปค่ะ ^^

เก็บตกภาพมาให้ดูกันค่ะ ภาพความรู้ ความอบอุ่น เป็นกันเองของการอบรม

ประชุมวิชาการ 2557
ประชุมวิชาการ 2557
อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
ประชุมวิชาการ Refining Manual Skill the Connection of Mind and Body
ประชุมวิชาการ Refining Manual Skill the Connection of Mind and Body

 

อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุธิรัชต์
อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุธิรัชต์