บรรยายธนาคารทิสโก้

ทีมงานพีเคคลินิกกายภาพบำบัด

ได้รับเกียรติจากทางธนาคารทิสโก้ให้เข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

เรื่อง “ความรู้รอบตัวกับการทำงาน/บ้าน กับการดูแลตนเอง”

โดยให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดเข่า ถึงสาเหตุ วิธีการการดูแลตนเองและการรักษาในเบื้องต้น

อย่างไรโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น