บรรยาย Plattinum shopping mall

Plattinum shopping mall

“พีเคคลินิกสัญจร” กับภาพบรรยากาศที่ทางคลินิกของเราได้เข้าไปอบรมให้กับพนักงานที่ The Plattinum mall เกี่ยว กับปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน

 

ซึ่งโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากวิสัยทัศน์และความห่วงใยจากผู้บริหารสู่พนักงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องการอาการเจ็บปวดที่เกิดจากการทำงานและความสุขในการทำงานแล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่พนักงานจะไปพบแพทย์อีกด้วย

ซึ่งกายภาพบำบัดสามารถช่วยท่านได้ ทั้งยังแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้น และท่าทางการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งพี่ๆพนักงานที่นี่มีปัญหาหลากหลายมาปรึกษาและให้ความสนใจกันมากทีเดียวคะWink