ทีมนักกายภาพบำบัดจากพีเค คลินิกกายภาพบำบัดได้ เข้าร่วมอบรมความรู้ Airex-x balance fitness

ทีมนักกายภาพบำบัดจากพีเค คลินิกกายภาพบำบัดได้ เข้าร่วมอบรมความรู้ Airex-x balance fitness

ทีมนักกายภาพบำบัดจากพีเค คลินิกกายภาพบำบัดได้ เข้าร่วมอบรมความรู้ Airex-x balance fitness เมื่อวันที่25-26มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณPaul Uhlirเป็นวิทยากร เพื่อนำเทคนิคที่ได้มาพัฒนารักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น