Case study 2

ผู้ป่วยหญิงไทย ผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกมา สองปี มีอาการตึงด้านใต้รักแร้ และสีข้างมาโดยตลอด
⁃ ซักประวัติพบว่า เคยได้รับการนวดหน้าอก โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนวดมาแล้ว ช่วยให้อาการตึงบริเวณหน้าอกดีขึ้น แต่อาการตึงด้านใต้รักแร้ และสีข้างยังคงอยู่
⁃ ตรวจร่างกายพบว่า การไหลเวียนน้ำเหลืองบริเวณหน้าอกด้วนข้าง และรักแร้ไหลเวียนน้อยกว่าปกติ
⁃ การรักษา กระตุ้นการระบายน้ำเหลืองบริเวณคอ รักแร้ และรอบเต้านม
⁃ ผู้ป่วยพบว่า อาการตึงใต้รักแร้และสีข้างหายไป
⁃ การดูแลตนเองที่บ้าน ให้ผู้ป่วยกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลืองบริเวณ คอ รักแร้และเต้านม ด้วยตนเอง
⁃ ผ่านไปสองสัปดาห์ พบว่าอาการตึงใต้รักแร้และสีข้าง มีอาการตึงกลับมาเล็กน้อย

 

โดย กภ.ปรียานันท์