Month: January 2016

ประชุมวิชาการ Refining Manual Skill the Connection of Mind and Body

1-4 ก.ค. 2557 วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับการประชุมวิชาการเรื่อง Refining Manual Skill the Connection of Mind and Body ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่บุคคลากรพีเคคลินิกกายภาพบำบัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมนี้ เพื่อเป็นการกระจายความรู้ทางด้านวิชาการและคลินิกสู่เพื่อนๆพี่ๆร่วมวงการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดต่อไปค่ะ ^^ เก็บตกภาพมาให้ดูกันค่ะ ภาพความรู้ ความอบอุ่น เป็นกันเองของการอบรม